help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 4. Dezember 2008 (man lese: 27. April 2009) zur endgültigen Abrechnung des Haushaltsplans der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2007

Decreet van 4 december 2008 (lees: 27 april 2009) houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/2010
Editie:1
Pagina:5932
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: begrotingsjaar 2007

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2007
Opmerkingen Datum van de akte: er bestaat een gebrek aan overeenstemming tussen de datum die in het opschrift wordt vermeld (04/12/2008: datum van de aanneming door het Parlement) en de datum die onder het dispositief wordt vermeld (27/04/2009: datum van de bekrachtiging door de Regering).