help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/2010
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/2010
Pagina:3135
Advies van de Raad van State 45550
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 60

Periode van geldigheid van 05/02/2010 tot ...