help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij van 27 augustus 2015 houdende wijziging van het besluit van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij van 6 september 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/2015
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2015
Pagina:56675
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2015

Periode van geldigheid van 01/09/2015 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.