help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van het agentschap RO-Vlaanderen, afdeling Antwerpen, van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van het Intern Verzelfstandigd Agentschap RO-Vlaanderen, afdeling Antwerpen van het beleidsdomein van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 9 februari 2009 houdende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de Gewestelijk Erfgoed Ambtenaar


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/2009
Pagina:76484
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/10/2009

Periode van geldigheid van 16/10/2009 tot 31/12/2011
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.