help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 oktober 2009 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de verminderde prestaties wegens medische redenen voor de personeelsleden van de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/2009
Pagina:69597
Advies van de Raad van State 47051
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/11/2009 ("de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is enkel van toepassing op de verminderde prestaties wegens medische redenen die aangevraagd werden na de inwerkingtreding ervan (art. 5, 2de lid).

Overgangsbepalingen: "De arts van het Bestuur van de medische expertise kan een kortere termijn dan de termijn van dertig dagen bepaald in artikel 50 goedkeuren voor de aanvragen ingediend binnen de periode van drie maanden na de inwerkingtreding wanneer de ambtenaar reeds verminderde prestaties wegens ziekte heeft genoten binnen de twee jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit." (art. 5, 3de lid)


Periode van geldigheid van 01/11/2009 tot ...