help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, onder 2, van het Scheldereglement van 23 september 2009, houdende wijziging van de Nadere eisen ontheffingverlening loodsplicht Scheldereglement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/2009
Pagina:66357
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/2009

Periode van geldigheid van 15/10/2009 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.