help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juli 2009 tot delegatie van het horen van de betrokkenen bij een beroep tegen of voorafgaand aan de eventuele bekrachtiging van handhavingsmaatregelen in de toeristische sector aan het hoofd van het Departement Internationaal Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2009
Editie:2
Pagina:60960
Advies van de Raad van State 46667
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/09/2009 tot 03/04/2013