help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 15 mei 2007 tot regeling van de erkenning van de “speciaal erkende gebruikers” ingesteld door het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden]
Ministerieel besluit van 15 mei 2007 tot regeling van de erkenning van de "speciaal erkende gebruikers" ingesteld door het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en door het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2007
Editie:3
Pagina:34032
Advies van de Raad van State 42093
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/06/2007 tot ...