help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 april 2009 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/2009
Editie:2
Pagina:32393
Advies van de Raad van State 45127
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/05/2009 tot ...