help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 27. april 2009 zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 22. Januar 2009 zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Wallonischen Region über die protestantischen Kirchenfabriken, die gleichzeitig in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und in der Wallonischen Region tätig sind

Decreet van 27 april 2009 ter goedkeuring van het het Samenwerkingsakkoord van 22 januari 2009 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest over de protestantse kerkfabrieken die tegelijkertijd actief zijn in de Duitstalige Gemeenschap en in het Waalse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/2009
Editie:2
Pagina:48900
Advies van de Raad van State 46021
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/07/2009 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 22/01/2009