help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 121072 van 27 juni 2003

"De circulaire van 24 juni 2002 van de Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie betreffende de ten laste neming door de Staat van de maatschappelijke dienstverlening
verleend aan asielzoekers wordt vernietigd."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/2003
Nummer: 121072
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 24/06/2002

Periode van geldigheid van 24/06/2002 tot ...