help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende toekenning van steun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2009
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/2009
Editie:1
Pagina:36360
Advies van de Raad van State 46135 + 45965
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/04/2009
Art. 3, 7 en 8: 29/08/2008
Temporeel toepassingsgebied: "De artikelen 1, 5, 10 en 11 van dit besluit en artikel 16, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, zijn van toepassing op alle subsidieaanvragen waarbij de oorspronkelijke investerings- of opleidingsperiode nog niet is voltooid.
De artikelen 2, 6 en 12 van dit besluit en artikel 16, eerste en derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, zijn van toepassing op alle subsidieaanvragen waarbij de eerste schijf tot uitbetaling nog niet is aangevraagd." (art. 13)

Periode van geldigheid van 29/08/2008 tot ...