help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken van 27 februari 2009 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Departement Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2009
Pagina:23085
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2009

Periode van geldigheid van 01/03/2009 tot 01/11/2010
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Het bij art. 25 opgeheven besluit van 18 november 2008 werd niet gepubliceerd