help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/2009
Editie:2
Pagina:22828
  • 10/07/2018 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 24/04/2014
Advies van de Raad van State 40110
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2009 (art. 11: "op de eerste dag van de derde maand na die waarin het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/06/2009 tot 13/10/2021