help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 december 2008 houdende de vergoeding, verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/2009
Pagina:20973
Advies van de Raad van State 44416
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: uitwerking van 01/04/1996 tot en met 31/03/1997
Art. 3: uitwerking van 01/04/1997 tot en met 31/12/2001
Art. 4: uitwerking van 01/01/2002 tot en met 28/02/2005
Art. 5: uitwerking van 01/03/2005 tot en met 04/11/2006
Art. 6: uitwerking vanaf 05/011/2006
Art. 7: 01/04/1996

Periode van geldigheid van 01/04/1996 tot ...