help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2012
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2012
Pagina:48479
Advies van de Raad van State 50973
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering
Art. 9, 2°, 11 en 60, 3°, wat betreft het toegevoegde punt 14° aan art 221, eerste lid van het DVO 19/12/2008: 01/01/2014
Art. 16, 1°: 31/12/2018
Art. 2 tot 8: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 9, 1°: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 10
Art. 12 tot 14: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 15: 18/10/2012
Art. 16, 2°: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 17 tot 48: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 49: 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 31)
Art. 50 en 51: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 52 en 53: 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 31)
Art. 55: 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 31)
Art. 56: 01/01/2014 (BVR 07/09/2012)
Art. 57 tot 59: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 60, 1°, en artikel 60, 3°, voor wat betreft het punt 13° dat werd toegevoegd aan artikel 221, eerste lid, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijke welzijn: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 60,2°: 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 31)
Art. 61 tot 64: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Art. 65: 01/01/2014 (BVR 23/11/2012, art. 31)
Art. 66 tot 82: 01/01/2013 (BVR 07/09/2012)
Overgangsbepalingen: art. 77

Periode van geldigheid van 18/10/2012 tot ...