help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/2009
Pagina:7755
Advies van de Raad van State 44703
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 70 t/m 74, 80 en 84: 01/01/2007
Art. 4, 5, 67 en 69: 01/01/2008
Art. 88: 01/03/2009 (BVR 24/04/2009)
Art. 98: 01/05/2007
Art. 126: 01/06/2008
Art. 138: 01/06/2008

Overgangsbepalingen: art. 98, art. 159

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...