help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2008
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/2009
Editie:2
Pagina:6325
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: begrotingsjaar 2009

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot 31/12/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.