help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1989 betreffende de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar de Gemeenschappen, de Gewesten en de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/1989
Pagina:4210
Advies van de Raad van State 18900