help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap en tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 december 2006 houdende de profielbeschrijving van de cliënten geïntegreerd wonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/2008
Editie:1
Pagina:55925
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2008

Periode van geldigheid van 01/09/2008 tot ...
Opmerkingen Het ministerieel besluit van 19 december 2006, dat bij art. 7 wordt opgeheven, werd niet bekendgemaakt in het BS, en is niet opgenomen in RefLex.