help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 182198 van 22 april 2008 verbeterd door arrest nr. 185725 van 20 augustus 2008

«Est annulé l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 décembre 2003 pris en exécution de l’article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’Aide sociale inséré par l’ordonnance du 2 [lire “3”] juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des C.P.A.S., fixant les modalités de l’attribution d’une provision pour menues dépenses.»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2008
Nummer: 182198
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 18/12/2003

Periode van geldigheid van 18/12/2003 tot ...
Opmerkingen Het verbeterend arrest nr. 185725 van 20 augustus 2008 heeft geen invloed op het voorwerp noch op de draagwijdte van de vernietiging. Het is dus niet opgenomen in de databank.