help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juli 2008 houdende instemming met het avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/2008
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/2008
Pagina:41970
Advies van de Raad van State 42445
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/08/2008 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 28/12/2006