help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 augustus 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende de niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest aan ambtenaren van het departement Financiën en Begroting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/2006
Editie:2
Pagina:46405
Advies van de Raad van State 40599
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2006

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot 24/01/2016