help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 april 1977 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 tot vastelling van de sektoriële voorwaarden voor de lozing van afvalwater, afkomstig van slachthuizen, in de openbare riolen en in de gewone oppervlaktewateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1977
Pagina:7553
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/10/1976

Periode van geldigheid van 09/10/1976 tot 10/11/1985