help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 6. Dezember 2007 zur Abänderung des Erlasses der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 4. Juni 1998 über die Vergabe von Konformitätsbescheinigungen für Anwerbungsämter im Unterrichtswesen in Ausführung der Europäischen Richtlinien 89/48 EG und 92/51 EG

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 december 2007 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 1998 betreffende de uitreiking van conformiteitsattesten voor de wervingsambten in het onderwijs bij toepassing van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2007
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2008
Editie:1
Pagina:22773
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/12/2007

Periode van geldigheid van 06/12/2007 tot ...