help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Interministeriële conferentie - Aanhangsel nr. 2 van 3 april 2008 bij het protocol van 24 mei 2004 gesloten tussen de federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2008
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/2008
Pagina:18096
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/12/2006

Periode van geldigheid van 11/12/2006 tot ...