help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 29 februari 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de verantwoordelijken van de dienstverleningspakketten en van de coördinerende dienstverleningspakketten en van de projectleiders van de staf algemeen directeur - integraal waterbeleid, de afdelingen algemene zaken, rapportering water, economisch toezicht, ecologisch toezicht, operationeel waterbeheer, kennisbeheer en lucht, milieu en communicatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/02/2008
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/2008
Pagina:15298
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2008

Periode van geldigheid van 01/03/2008 tot 14/03/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.