help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 8. November 2007 zur Genehmigung der Geschäftsordnung der Einspruchskammer für das offizielle Subventionierte Unterrichtswesen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 8 november 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/2007
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2008
Pagina:13103
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening

Periode van geldigheid van 08/11/2007 tot 25/05/2008
Bijlage(n)
Aard Datum    
HR 21/06/2006