help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 december 1966:
a) tot vaststelling inzake sommige werklieden die onder het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer ressorteren en op zon- of feestdagen worden tewerkgesteld, van afwijkende regelen betreffende de inhaalrust;
b) waarbij de beslissing van 29 april 1966 van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer betreffende de inhaalrust algemeen verbindend wordt verklaard


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/1966
Pagina:12552
Advies van de Raad van State 9821