help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 januari 1983 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 89 van 31 juli 1982 betreffende de werkingskosten van de instellingen van openbaar nut voor 1982, wat betreft de instellingen die afhangen van de Minister van Sociale Zaken, sector Sociale Voorzorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/1983
Pagina:2754
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/04/1983