help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2007
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/2008
Pagina:682
Advies van de Raad van State 43745
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2008
Art. 12 en 13: de dag van inwerkingtreding van het besluit dat de bedoelde bevoegde ambtenaar zal aanduiden zoals dit concept door art. 1, 11° is omgeschreven

Overgangsbepalingen: art. 22, derde lid

Periode van geldigheid van 01/02/2008 tot ...