help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 november 2007 tot vaststelling van de procedure betreffende de statutaire maatregelen toepasselijk op de militairen van het actief kader


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2007
Editie:2
Pagina:65737
Advies van de Raad van State 43212
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: "op de dag van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 21 november 2007 tot vaststelling van de werking van sommige instanties binnen Defensie en van de verschijningsprocedure van de militairen voor deze instanties"

Overgangsbepalingen: art. 22 en 23

De inwerkingtreding van het art. 9 van dit besluit impliceert de inwerkingtreding van het art. 76 van het koninklijk besluit van 6 december 2012 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen.