help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 tot vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2007
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2007
Pagina:65498
Advies van de Raad van State 43743
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/01/2008 tot ...
Opmerkingen Indien dit besluit binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding niet bij decreet bekrachtigd is, dan wordt het geacht nooit uitwerking te hebben gehad. (BijzW 08/08/1980, art. 6, § 1, VIII, 9°bis, vierde lid)