help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/2007
Editie:2
Pagina:57802
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 2007
Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking
Uitwerking: begrotingsjaar 2007

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2007