help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 augustus 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1929 houdende inrichting van de Openbare Veiligheid, van het koninklijk besluit van 29 maart 1951 tot vaststelling van het organiek kader der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten en van het koninklijk besluit van 10 april 1958 betreffende het technisch personeel van de laboratoria voor wetenschappelijke politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1964
Pagina:9285
Advies van de Raad van State 8921