help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening]
Decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/2007
Editie:2
Pagina:48540
Advies van de Raad van State 41975
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2008 (BVR 30/06/2008)
Art. 53, § 2: 01/01/2008 (BVR 30/06/2008)

Overgangsbepalingen: art. 55 en 56

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2014
Opmerkingen