help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 augustus 2007 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2007
Pagina:43075
Advies van de Raad van State 43036
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2007
Opmerkingen Het voorliggend besluit werd als voorbeeld opgenomen. Behalve wanneer ze voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, zijn de koninklijke besluiten die, in het raam van de art. 2, 4 en 5 van het KB van 06/03/2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, werden genomen ter uitvoering van art. 54 van de wet van 14 juli 1994, niet opgenomen in de databank.