help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juli 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/2007
Pagina:40606
Advies van de Raad van State 43179
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2, wat betreft de invoeging van 15° in artikel 2quater, § 4, eerste lid, van het KB 12/12/2001: 01/10/2007

Periode van geldigheid van 01/08/2007 tot ...