help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Coördinatiecomité opgericht bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2007
Editie:1
Pagina:31285
Advies van de Raad van State 42595
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/06/2007 tot ...