help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2007 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2007
Editie:1
Pagina:31207
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2001

Overgangsbepalingen: art. 6, § 2

Periode van geldigheid van 01/09/2001 tot ...