help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2007
Editie:2
Pagina:22378
Advies van de Raad van State 41471
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: volledig uitgevoerd
Art. 1 tot 40: 01/09/2007 (besluit van 27/04/2007, BS van 23/05/2007, bl. 27736)
Art. 41 (ingevoegd door art. 5 van de wet van 01/04/2007): 06/05/2007
Art. 42 tot 50: 01/09/2007 (besluit van 27/04/2007, BS van 23/05/2007, bl. 27736)
Art. 51: 26/04/2007 (besluit van 27/04/2007, BS du 31/05/2007, bl. 29283)
Art. 52: 26/04/2007 (inwerkingtreding) et 19/09/2005 (uitwerking)
Art. 53 tot 57: 26/04/2007
Art. 58: 01/09/2007 (besluit van 27/04/2007, BS van 23/05/2007, bl. 27736)
Art. 59: 11/10/2008 (besluit van 09/09/2008)
Art. 60: 01/09/2007 (besluit van 27/04/2007, BS van 23/05/2007, bl. 27736)
Art. 61: 11/10/2008 (besluit van 09/09/2008)
Art. 62 tot 77: 01/09/2007 (besluit van 27/04/2007, BS van 23/05/2007, bl. 27736)

Periode van geldigheid van 19/09/2005 tot ...
Opmerkingen 1) Citeertitel: wat de bepalingen van deel II betreft (art. 3 tot 50), mag naar deze wet worden verwezen onder het opschrift "Wet op de openbare overnamebiedingen" (art. 2).

2) De koninklijke besluiten die ter uitvoering van art. 51 worden genomen zijn van rechtswege opgeheven indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen vierentwintig maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (zie §2).