help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 7. Dezember 2006 zur Festlegung des Einnahmenhaushaltsplanes der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2007

Decreet van 7 december 2006 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2006
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2007
Pagina:20989
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: begrotingsjaar 2007

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2007