help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 december 1973 tot vaststelling van het programma en de wijze waarop de bekwaamheidsexamens worden georganiseerd voor het ambt van inspecteur of inspectrice algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken en beroepspraktijk in het lager secundair onderwijs van de Staat (Nederlands taalstelsel)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1973
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1974
Pagina:4837
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking