help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/2007
Pagina:16322
Advies van de Raad van State 41410 + 41568
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2007

Overgangsbepalingen : art. 26

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse


Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt twee onjuiste nummers.