help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 januari 2007 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/2007
Editie:1
Pagina:6509
Advies van de Raad van State 40625
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 17/01/2006

Periode van geldigheid van 17/01/2006 tot ...