help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 december 2006 betreffende de aanstelling van bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige rechtspersonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2007
Editie:2
Pagina:1392
Advies van de Raad van State 40494
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 6: 01/12/2007 (BVR 07/12/2007, art. 2)

Overgangsbepalingen: zie art. 5

Periode van geldigheid van 01/12/2007 tot ...