help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 november 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende PPS-projecten sociale huisvesting aan de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2006
Editie:1
Pagina:66530
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2006

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot ...