help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/2006
Pagina:55102
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2: 01/07/2006

Impliciet opgeheven als gevolg van de opheffing van BVR 04/02/2005 (door art. 38 BVR 19/12/2014)

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot 31/12/2014