help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 september 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/2006
Editie:2
Pagina:54030
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/03/2005

Periode van geldigheid van 18/03/2005 tot 18/02/2016