help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 juli 2006 betreffende de oprichting van een afdeling Brussel en een afdeling Zaventem van de Opsporingsinspectie Brussel bij de Administratie der douane en accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2006
Editie:1
Pagina:44256
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2004

Periode van geldigheid van 01/04/2004 tot ...